Quản trị
HƯỚNG DẪN THI VĂN HÓA VNPT QUẢNG BÌNH

1. Bộ tài liệu hướng dẫn học tập. (tải về)

2. Bộ 40 câu hỏi về cuộc thi. (tải về)


3.Thời gian giành cho thi chính thức bắt đầu từ ngày 13/12/2014 đến hết ngày 15/12/2014

Lưu ý: Danh sách tài khoản thí sinh liên hệ về Giamd đốc các đơn vị, chủ tịch công đoàn hoặc ban tổ chức cuộc thi.
- Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Xuân Cẩm Tú (tel: 0918463555 hoặc email: tunxc.qbh@vnpt.vn)
CHÚC CÁC THÍ SINH THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO! VNPT QUẢNG BÌNH
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Viễn thông Thanh Hóa
Tel: (+84) 37-3718600; Email: Webmaster@vnpt-thanhhoa.com.vn